Salta fins al contingut

PMF


Com puc ajudar quan tinc un problema de rendiment?

Si voleu ajudar-nos a analitzar un problema de rendiment, podeu fer-ho des d'una consola:

export SKGTRACEPERFO=1
skrooge

Reproduïu el vostre escenari excepte l'acció que causa el problema.
Feu clic en Eines -> Reinicia l'anàlisi de rendiment.
Reproduïu l'última acció que cause el problema.
Feu clic en Eines -> Obri l'anàlisi de rendiment.

S'obri una pàgina.

Copieu i envieu-nos el contingut per correu electrònic.

Com puc restablir el valor d'un seguidor?

De vegades, vos agradaria fer un seguiment del reemborsament d'un pagament realitzat abans de començar a utilitzar Skrooge.
Com fer-ho perquè no és possible establir una quantitat inicial en un seguidor?

Podreu crear una operació desglossada amb:

 • import=0 per a evitar l'impacte en els informes
 • un desglossament amb l'import esperat associat amb el seguidor
 • l'altre es desglossarà amb l'import oposat no associat amb un seguidor
Com tindre Skrooge en el meu idioma?

Primer, comproveu si Skrooge està ben traduït al vostre idioma: https://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kf5/po/skrooge.po/

Segon, no oblideu instal·lar els paquets per al vostre idioma. Exemple per al francés (fr):
language-pack-kde-fr
kde-l10n-fr

Com afegir una font de baixada per a les unitats?

Des de Skrooge 1.1.0 podeu afegir una font pròpia de baixada per a les unitats.

Per a fer açò, cal afegir un fitxer en $HOME/.kde/share/apps/skrooge/quotes/

Este fitxer cal que tinga una extensió de fitxer de text (extensió .txt) com este:

#L'URL de la font. %1 se substituirà pel codi d'Internet de la unitat
url=https://stooq.com/q/l/?s=%1&f=sd2t2ohlcv&h&e=csv

#El mode (HTML o CSV). En el mode HTML, només s'extraurà un valor de la pàgina baixada. En el mode
#CSV, s'extraurà un valor per línia.
mode=CSV

#L'expressió regular per al preu (vegeu https://doc.qt.io/qt-6.2/qregexp.html)
price=%1,\[^,\]\*,\[^,\]\*,\[^,\]\*,\[^,\]\*,\[^,\]\*,(\[^,\]\*),.\*

#L'expressió regular per a la data (vegeu https://doc.qt.io/qt-6.2/qregexp.html)
date=%1,(\[^,\]\*),.\*

#El format de la data (vegeu https://doc.qt.io/qt-6.2/qdate.html#fromString-2)
dateformat = yyyy-MM-dd

No és fàcil definir l'expressió regular, de manera que podeu activar les traces de Skrooge fent export SKGTRACE=1.

Les fonts predeterminades s'instal·len en /usr/share/kde4/apps/skrooge/quotes/.

Com reduir la mida del meu document?

La mida del document pot ser molt important. Si suprimiu les mateixes transaccions antigues, la mida augmentarà.

Açò és normal perquè Skrooge manté l'historial de totes les modificacions per al mecanisme de desfer/refer.

Llavors, si voleu reduir la mida del document, només haureu d'esborrar l'historial.

Com establir el format predeterminat per a la divisa i data?

El format predeterminat de la divisa i la data es recuperarà des de la Configuració del sistema KDE. Algunes distribucions no la distribuïxen amb els paquets base de KDE, que s'haurien d'haver instal·lat junt amb Skrooge. En este cas l'haureu d'instal·lar a través del gestor de paquets de la vostra distribució.

Podeu iniciar-la en una consola

systemsettings

I seleccioneu la configuració preferida en la secció d'arranjament regional.

Com puc afegir icones de bancs del meu país?

Els bancs es definixen en un fitxer anomenat list_bank.txt que conté una línia per icona.

Les línies en este fitxer són de fet el nom de cada fitxer de logotip de banc, i el fitxer s'hauria d'anomenar així: xxxxx_xxx_xx__yyyyy.png
A on:

 • xxxxx_xxx_xx és el nom del banc. Els subratllats (_) se substituiran per espais en visualitzar-los a Skrooge.
 • yyyyy és el codi bancari. Normalment, este codi apareix al començament del número de compte.
 • La mida del fitxer cal que siga de 100x100 com a màxim.

Nota 1: hi ha un subratllat (__) doble entre el nom del banc i el codi bancari.
Nota 2: el codi bancari és opcional. Si açò no és aplicable en el vostre país, no poseu res, i no poseu el doble subratllat.

Pel que fa als fitxers de logotip, actualment s'està debatent si hauríem de distribuir-los amb Skrooge, a causa de problemes de drets d'autoria. Si voleu afegir-los juntament amb el fitxer, feu-ho, però cal tindre en compte que en algun moment del futur es podrien eliminar...

Com traduir Skrooge al meu idioma?

Skrooge és una aplicació de KDE, totes les traduccions es mantenen en el repositori de KDE. La pàgina següent mostra els progressos de la traducció de Skrooge:
https://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kf5/po/skrooge.po/

Per tal de contribuir a les traduccions de KDE, vos recomane que doneu un colp d'ull a esta pàgina: https://l10n.kde.org/
Normalment és molt fàcil unir-se a un equip.

Vos haurien de donar algunes indicacions adequades sobre com col·laborar-hi.

Com evitar la congelació de Skrooge?

A vegades, Skrooge es congela.
La majoria de les vegades es deu a la configuració.
Per tant, cal provar:

rm ~/.kde/share/config/skroogerc

Si açò no funciona, després intenteu:

rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_print.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_file.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_importexport.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_undoredo.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_operation.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_scheduled.rc
rm ~/.kde/share/config/skrooge-appletsrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_filerc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_operationrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_importexportrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_searchrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_scheduledrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_unitrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_undoredorc
Com gestioneu la qualitat del codi?

Per a millorar la qualitat de Skrooge, fem servir moltes eines:

 • ctest per a executar proves automàtiques.
 • Amb integració contínua, gràcies a KDE Build.
 • Amb Coverity:
  Estat de la construcció de Coverity Scan
Com puc ajudar a depurar?

Podeu ajudar-nos fent:

 • Demaneu ajuda en Discuss si no esteu segur que siga un error.
 • Comproveu en el seguidor d'errors que este problema no s'haja informat abans.
 • Obriu una consola.
 • Executeu les línies següents en la consola.
export SKGTRACE=255
skrooge > traces.txt
 • Torneu a reproduir l'escenari.
 • Obriu una incidència nova amb:
  • Una descripció detallada.
  • El resultat.
  • El resultat esperat.
 • Adjunteu el fitxer anomenat traces.txt a la incidència oberta.

Este document podria ajudar-vos a evitar errors.

Com puc informar d'una vulnerabilitat?
Podeu contactar amb el desenvolupador principal. Trobareu el seu correu electrònic en «Quant a» de Skrooge.
Com puc col·laborar amb el projecte Skrooge?

Hi ha moltes respostes a esta pregunta:

 • Traduint l'aplicació i la documentació. Trobareu les estadístiques ací.
 • Obrint errors o desitjos ací.
 • Contestant preguntes en Discuss.
 • Proposant pedaços.
 • Escrivint articles en este lloc.
 • Votant per Skrooge en KDE-Apps.
 • Enviant-nos ànims.