Gå till innehåll

Vanliga frågor


Hur kan jag hjälpa till om jag har ett prestandaproblem?

Om du vill hjälpa oss att analysera ett prestandaproblem kan du göra det från en terminal:

export SKGTRACEPERFO=1
skrooge

Utför ditt scenario förutom åtgärden som orsakar problemet. Klicka på Verktyg/Starta om profilering. Utför den sista åtgärden som orsakade problemet. Klicka på Verktyg/Öppna profilering.

En sida har öppnats.

Kopiera och skicka oss innehållet via e-post.

Hur kan man initiera ett uppföljningsvärde?

Ibland vill man spåra återbetalningen av en betalning som gjordes innan man började använda Skrooge. Hur gör man det eftersom det inte är möjligt att ställa in ett initialt belopp för en uppföljning?

Du kan skapa en delad transaktion med:

 • belopp=0 för att undvika påverkan på rapporter
 • en delning med det förväntade beloppet som är kopplat till uppföljningen
 • den andra delning med det motsatta beloppet som inte är kopplat till en uppföljning
Hur får man Skrooge på sitt eget språk?

Kontrollera först om Skrooge är väl översatt för ditt språk: https://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kf5/po/skrooge.po/

För det andra, glöm inte att installera paket för ditt språk. Exempel för svenska (sv): language-pack-kde-sv kde-l10n-sv

Hur kan man lägga till en källa för att ladda ner kurser?

Sedan Skrooge 1.1.0 kan man lägga till din egen nerladdningskälla för kurser.

För det behöver man bara lägga till en fil i $HOME/.kde/share/apps/skrooge/quotes/

Filen måste vara en textfil (tillägget .txt) så här:

#Källans webbadress. %1 ersätts med kursens Internetkod
url=https://stooq.com/q/l/?s=%1&f=sd2t2ohlcv&h&e=csv

#Metoden (HTML eller CSV). Med HTML extraheras endast ett värde från den nerladdade sidan. Med CSV extraheras ett värde per rad.
mode=CSV

#Det reguljära uttrycket för kursen (se https://doc.qt.io/qt-6.2/qregexp.html)
price=%1,\[^,\]\*,\[^,\]\*,\[^,\]\*,\[^,\]\*,\[^,\]\*,(\[^,\]\*),.\*

#Det reguljära uttrycket för datumet (se https://doc.qt.io/qt-6.2/qregexp.html)
date=%1,(\[^,\]\*),.\*

#Datumformatet (se https://doc.qt.io/qt-6.2/qdate.html#fromString-2)
dateformat = yyyy-MM-dd

Det är inte så lätt att definiera reguljära uttryck, så du kan aktivera spårning i Skrooge genom att använda export SKGTRACE=1.

Standardkällor är installerade i /usr/share/kde4/apps/skrooge/quotes/.

Hur kan man reducera storleken på dokumentet?

Dokumentstorleken kan vara mycket viktig. Om du tar bort en del gamla transaktioner ökar storleken.

Det är normalt eftersom Skrooge behåller historiken för alla ändringar för ångra/gör om-funktionen.

Så om du vill reducera dokumentstorleken måste du alltså bara rensa historiken.

Hur kan man ställa in standardvaluta och datumformat?

Standardformat för valuta och datum hämtas från KDE:s systeminställningar. Vissa distributioner levererar inte det med KDE:s baspaket, som borde ha installerats tillsammans med Skrooge. I sådana fall bör man installera det via distributionens pakethanterare.

Sedan kan man starta det i en terminal

systemsettings

Och välja föredragna inställningar i modulen Landsinställningar.

Hur kan man lägga till bankikoner för mitt land?

Bankerna definieras i en fil med namnet list_bank.txt som innehåller en rad per ikon.

Raderna i filen är i själva verket namnet på varje banklogotypfil, och filen bör heta så här: xxxxx_xxx_xx__yyyyy.png Där:

 • xxxxx_xxx_xx är namnet på banken. Understreck (_) ersätts av mellanslag när de visas i Skrooge.
 • "yyyyy" är bankens kod. Vanligtvis visas koden i början av kontonumret.
 • Storleken på filen måste vara max 100x100.

Obs 1: Det är ett dubbelt understreck (__) mellan banknamnet och bankkoden. Obs 2: Bankkoden är valfri. Om det inte gäller i ditt land, skriv ingenting och lägg inte till det dubbla understrecket.

När det gäller logotyper diskuteras det för närvarande om vi ska leverera dem med Skrooge på grund av upphovsrättsproblem. Om du vill lägga till dem tillsammans med filen, gör gärna det, men tänk på att de någon gång i framtiden kan komma att tas bort ...

Hur översätter man Skrooge till sitt eget språk?

Eftersom Skrooge är ett KDE-program, lagras alla översättningar i KDE-arkivet. Följande sida visar hur översättningar av Skrooge fortskrider: https://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kf5/po/skrooge.po/

För att bidra till KDE:s översättningar rekommenderar jag att du tar en titt på den här sidan: https://l10n.kde.org/ Det är oftast väldigt lätt att gå med i en grupp.

De bör ge dig korrekt information om hur du engagerar dig.

Hur undviker man att Skrooge låser sig?

Ibland låser sig Skrooge. Oftast beror det på inställningarna. Så man behöver bara prova med:

rm ~/.kde/share/config/skroogerc

Om det inte fungerar, prova istället:

rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_print.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_file.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_importexport.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_undoredo.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_operation.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_scheduled.rc
rm ~/.kde/share/config/skrooge-appletsrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_filerc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_operationrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_importexportrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_searchrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_scheduledrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_unitrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_undoredorc
Hur hanterar ni kodkvalitet?

För att förbättra kvaliteten på Skrooge använder vi många verktyg:

 • ctest för att utföra automatiska tester.
 • Med kontinuerlig integration tack vare KDE-bygg.
 • Med Coverity:
  Coverity-granskningsstatus
Hur kan jag hjälpa till att felsöka?

Du kan hjälpa oss genom att:

 • Be om hjälp på Discuss om du inte är säker på att det är ett fel.
 • Titta i felspåraren så att vårt problem inte har rapporterats tidigare.
 • Öppna en terminal.
 • Kör följande rader i terminalen.
exportera SKGTRACE=255
skrooge > traces.txt
 • Utför ditt scenario igen.
 • Skapa en ny felrapport med:
  • En detaljerad beskrivning.
  • Resultatet.
  • Det förväntade resultatet.
 • Bifoga filen med namnet traces.txt i den skapade felrapporten.

Det här dokumentet kan hjälpa till att undvika misstag.

Hur kan man rapportera sårbarheter?
Man kan kontakta huvudutvecklaren. Man hittar hans e-post under "Om" i Skrooge.
Hur kan man bidra till Skrooge-projektet?

Många svar på frågan:

 • Genom att översätta programmet och dokumentationen. Statistik finns här.
 • Genom att skapa felrapporter eller önskemål här.
 • Genom att svara på frågor på Discuss.
 • Genom att föreslå programfixar.
 • Genom att skriva artiklar på den här webbplatsen.
 • Genom att rösta på Skrooge på KDE-program.
 • Genom att skicka oss understöd.