Gå till innehåll

Vanliga frågor


Hur kan jag hjälpa till om jag har ett prestandaproblem?

If you want to help us to analyse a performance issue, you can do that from a console:

export SKGTRACEPERFO=1
skrooge

Utför ditt scenario förutom åtgärden som orsakar problemet.
Klicka på Verktyg/Starta om profilering.
Utför den sista åtgärden som orsakade problemet.
Klicka på Verktyg/Öppna profilering.

A page has been opened.

Copy and send us the content by email.

Hur kan man initiera ett uppföljningsvärde?

Ibland vill man spåra återbetalningen av en betalning som gjordes innan man började använda Skrooge.
Hur gör man det eftersom det inte är möjligt att ställa in ett initialt belopp för en uppföljning?

You can create a split operation with:

 • amount=0 to avoid impact on reports
 • a split with the expected amount associated to the tracker
 • the other split with the opposite amount not associated to a tracker
Hur får man Skrooge på sitt eget språk?

Kontrollera först om Skrooge är väl översatt för ditt språk: https://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kf5/po/skrooge.po/

För det andra, glöm inte att installera paket för ditt språk. Exempel för svenska (sv):
language-pack-kde-sv
kde-l10n-sv

Hur kan man lägga till en källa för att ladda ner kurser?

Since Skrooge 1.1.0, you can add your own source of download for units.

For that, you just have to add a file in $HOME/.kde/share/apps/skrooge/quotes/

This file must be a text file (extension .txt) like this:

#The URL of the source. %1 will be replaced by the internet code of the unit
url=https://stooq.com/q/l/?s=%1&f=sd2t2ohlcv&h&e=csv

#The mode (HTML or CSV). In HTML mode, only one value will be extracted from downloaded page. In CSV mode, a value per line will be extracted.
mode=CSV

#The regular expression for the price (see https://doc.qt.io/qt-6.2/qregexp.html)
price=%1,\[^,\]\*,\[^,\]\*,\[^,\]\*,\[^,\]\*,\[^,\]\*,(\[^,\]\*),.\*

#The regular expression for the date (see https://doc.qt.io/qt-6.2/qregexp.html)
date=%1,(\[^,\]\*),.\*

#The format of the date (see https://doc.qt.io/qt-6.2/qdate.html#fromString-2)
dateformat = yyyy-MM-dd

This is not so easy to define regular expression, so you can active Skrooge's traces by doing export SKGTRACE=1.

Defaults sources are installed in /usr/share/kde4/apps/skrooge/quotes/.

Hur kan man reducera storleken på dokumentet?

The size of your document can be very important. If you delete same old transactions, the size will increase.

This is normal because Skrooge keeps the history of all modifications for the undo/redo mechanism.

So, if you want to reduce the size of your document, you just have to clear the history.

Hur kan man ställa in standardvaluta och datumformat?

Standardformat för valuta och datum hämtas från KDE:s systeminställningar. Vissa distributioner levererar inte det med KDE:s baspaket, som borde ha installerats tillsammans med Skrooge. I sådana fall bör man installera det via distributionens pakethanterare.

You can then start it in a console

systemsettings

And select your preferred settings in the locale section.

Hur kan man lägga till bankikoner för mitt land?

The banks are defined in a file named list_bank.txt containing one line per icon.

Lines in this file are in fact the name of each bank logo file, and the file should be named like this : xxxxx_xxx_xx__yyyyy.png
Where:

 • xxxxx_xxx_xx is the name of the bank. Underscores (_) will be replaced by space when displayed in Skrooge.
 • yyyyy is the code of the bank. Usually, this code appears at the beginning of the account number.
 • The size of the file must be 100x100 maximum.

Note 1: there is double underscore (__) between the bank name and the bank code.
Note 2: the bank code is optional. If this is not applicable in your country, do not put anything, and do not put the double underscore.

As to logo files, it's being debated currently whether we should ship them within Skrooge, because of copyright issues. If you want to add them along with the file, please do so, but be aware that at some point in the future they might be removed...

Hur översätter man Skrooge till sitt eget språk?

Eftersom Skrooge är ett KDE-program, lagras alla översättningar i KDE-arkivet. Följande sida visar hur översättningar av Skrooge fortskrider:
https://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kf5/po/skrooge.po/

För att bidra till KDE:s översättningar rekommenderar jag att du tar en titt på den här sidan: https://l10n.kde.org/
Det är oftast väldigt lätt att gå med i en grupp.

De bör ge dig korrekt information om hur du engagerar dig.

Hur undviker man att Skrooge låser sig?

Sometimes, Skrooge freezes.
Most of the time it's due to settings.
So, you just have to try:

rm ~/.kde/share/config/skroogerc

If this doesn't work, then try:

rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_print.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_file.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_importexport.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_undoredo.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_operation.rc
rm ~/.kde/share/apps/skrooge/skrooge_scheduled.rc
rm ~/.kde/share/config/skrooge-appletsrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_filerc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_operationrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_importexportrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_searchrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_scheduledrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_unitrc
rm ~/.kde/share/config/skrooge_undoredorc
Hur hanterar ni kodkvalitet?

To improve the quality of Skrooge, we are using many tools:

 • ctest to execute automatic tests.
 • With continuous integration thanks to KDE Build.
 • With Coverity:
  Coverity Scan Build Status
Hur kan jag hjälpa till att felsöka?

Du kan hjälpa oss genom att:

 • Be om hjälp på Discuss om du inte är säker på att det är ett fel.
 • Titta i felspåraren så att vårt problem inte har rapporterats tidigare.
 • Open a console.
 • Execute following lines in the console.
export SKGTRACE=255
skrooge > traces.txt
 • Replay your scenario.
 • Open a new incident with:
  • A detailed description.
  • Resultatet.
  • Det förväntade resultatet,
 • Attach the file named traces.txt to the opened incident.

This document could help you to avoid mistakes.

Hur kan man rapportera sårbarheter?
Man kan kontakta huvudutvecklaren. Man hittar hans e-post under "Om" i Skrooge.
Hur kan man bidra till Skrooge-projektet?

Many answers to this question:

 • By translating the application and the documentation. You can find statistics here.
 • By opening bugs or wishes from here.
 • By answering questions on Discuss.
 • By proposing patches.
 • By writing articles on this site.
 • By voting for Skrooge on KDE-Apps.
 • By sending us encouragement.